Αρχική arrow ΕΕΠΑΑ arrow Σκοπός της Εταιρίας
Σκοπός της Εταιρίας
Σκοπός της Εταιρίας είναι να εργαστεί για τα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων στη ζωή, δηλαδή ατόμων που εμφανίζουν το σύνδρομο του αυτισμού και άλλες συναφείς καταστάσεις στις οποίες τα αυτιστικά στοιχεία προέχουν και καθορίζουν τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της δια βίου προστασίας τους.

Τα δικαιώματα αυτά απορρέουν και από :  

 

·          τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού» (ΟΗΕ, 20 Νοεμβρίου 1959, Απόφαση 1386)

 

 

 

·          τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Πνευματικά Καθυστερημένων Ατόμων» (Απόφαση 2856 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 20 Δεκεμβρίου 1971)

 

 

 

·         τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Αναπήρων Ατόμων» (Απόφαση 3447 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 9 Δεκεμβρίου 1975)

 

 

 

·         τη «Διακήρυξη του Sundberg για τα Ανάπηρα Άτομα» (ΟΥΝΕΣΚΟ, 2 Νοεμβρίου1981)

 

 

 

·      το Ψήφισμα 90/C 162/02 του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την ένταξη των μειονεκτούντων παιδιών και νέων στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα (Μάιος 1990)

 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

 

- τη 003/96 Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα Δικαιώματα των Αυτιστικών Ατόμων (Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 1996), και κάθε άλλη διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

 

 

Η εταιρία έχει υποχρέωση να αγωνιστεί ώστε τα δικαιώματα αυτά να γίνουν κοινή συνείδηση, να περιφρουρηθούν και να επιβληθούν με κατάλληλη νομοθεσία του κράτους.

 

Ειδικότερα, η Ε.Ε.Π.Α.Α. με το καταστατικό της, καθόρισε αναλυτικά τους επί μέρους στόχους της, καθώς και τα μέσα για την επίτευξή τους.

 

 

 

Ειδικότερα, ο σκοπός της Εταιρίας είναι να εργαστεί :

 

Για την πρόληψη της γέννησης ή δημιουργίας αυτιστικών παιδιών από αιτίες που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό ή τις συνθήκες ζωής του παιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

 

 

 

 Για την ύπαρξη ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών διαγνωστικών μονάδων για την έγκαιρη διάγνωση και καθορισμό του αυτισμού στα παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα αυτισμού, προκειμένου να ετοιμαστεί και να εφαρμοστεί έγκαιρα το κατάλληλο για κάθε περίπτωση πρόγραμμα θεραπείας, εκπαίδευσης και αποκατάστασης.

 

 

 

 Για την εξασφάλιση προσχολικής αγωγής των αυτιστικών παιδιών σε ειδικούς ή κανονικούς παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα εξοπλισμένους και στελεχωμένους με ειδικευμένο και ευαισθητοποιημένο προσωπικό.

 

 

 

Για την παροχή της κατάλληλης για τα αυτιστικά παιδιά εκπαίδευσης :

 

 

 

i. σε κανονικά σχολεία ειδικά εξοπλισμένα και στελεχωμένα, όταν αυτό κρίνεται ότι είναι δυνατό,

 

 

 

ii. σε ειδικά σχολεία, ειδικά διαμορφωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα για αυτιστικά παιδιά που δεν μπορούν να ενταχθούν στα κανονικά,

 

 

 

iii. σε ιδρύματα ή κέντρα υποστήριξης που παρέχουν μετασχολική εκπαίδευση στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

 Για την παροχή κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης, θεραπευτικής αγωγής και ειδικής άσκησης στα αυτιστικά άτομα τόσο στην παιδική όσο και στην εφηβική και στην υστερότερη ηλικία τους.

 

 

 

Για την παροχή κάθε είδους βοήθειας που χρειάζονται οι οικογένειες των αυτιστικών ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματα τους.

 

 

 

Για την εξασφάλιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και προστατευμένης εργασίας στα αυτιστικά άτομα που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

 

 

 

Για την εξασφάλιση των μέσων για μια προστατευμένη, ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή στα αυτιστικά άτομα, όταν οι οικογένειες τους δεν θα ζουν ή δεν θα μπορούν να την εξασφαλίσουν, σε προστατευμένα σπίτια (για τα άτομα που μπορούν να ζήσουν με κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας) ή σε κατάλληλα οργανωμένες κοινότητες (για άτομα που έχουν ανάγκη ολοκληρωτικής προστασίας).

 

 

 

Για την εξασφάλιση των μέσων που χρειάζονται τα αυτιστικά άτομα, προκειμένου να διατηρήσουν τη σωματική, την πνευματική και την ψυχική υγεία τους. Σ' αυτά συμπεριλαμβάνονται : παροχή κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής και ψυχολογικής περίθαλψης και κατάλληλων μέσων φυσικής άσκησης και ψυχαγωγίας.

 

Για τη σύνταξη και ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων που θα εξασφαλίσουν :

 

 

 

i. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων (στο βαθμό που μπορούν), των γονέων τους ή κάθε άλλου νομίμου εκπροσώπου τους να συμμετέχουν σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν γενικά τη ζωή τους και ειδικά την εκπαίδευση τους,

 

 

 

ii. τα κληρονομικά τους δικαιώματα και τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και με αξιόπιστη εποπτεία για τη δική τους ζωή αυτά που άφησαν οι γονείς τους ή όποιοι άλλοι, παίρνοντας υπόψη ότι τα ίδια τα αυτιστικά άτομα δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν την περιουσία τους,

 

 

 

iii. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων να έχουν ένα εισόδημα από την Πολιτεία, αρκετό να καλύπτει τις ανάγκες τους για φαγητό, ντύσιμο, στέγαση και άλλες ανάγκες της ζωής.

 

 

 

iv.το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων να έχουν από την Πολιτεία τα απαραίτητα υλικοτεχνικά εφόδια και τις βοηθητικές ή υποστηρικτικές υπηρεσίες που χρειάζονται για να ζήσουν μια όσο γίνεται πιο παραγωγική, ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή.

 

 

 

v. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων να στεγάζονται σε σπίτια που ζουν οι άλλοι άνθρωποι, να ταξιδεύουν με τα ίδια μέσα μεταφοράς, να συμμετέχουν σε ίδιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όταν μπορούν και όταν δεν ενοχλούν τους άλλους, να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ισότιμα με τους άλλους όλες τις ανέσεις της δημόσιας υπηρεσίας και τις πολιτιστικές ή άλλες δραστηριότητες της κοινότητας μέσα στην οποία ζουν.

 

 

 

vi. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων και αυτών που τους αντιπροσωπεύουν να έχουν νομική βοήθεια και πλήρη προστασία των νομίμων δικαιωμάτων τους.

 

 

 

vii. το δικαίωμα των αυτιστικών ατόμων και αυτών που τους εκπροσωπούν για πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο προσωπικό, το ιατρικό, το ψυχολογικό, το ψυχιατρικό και το εκπαιδευτικό αρχείο τους.

 

 

 

viii. την προστασία των αυτιστικών ατόμων από κάθε ψυχική κακοποίηση, προσβλητική μεταχείριση και εγκατάλειψη.

 

 

 

ix. την προστασία των αυτιστικών ατόμων από κάθε καταχρηστική χρήση φαρμάκων.

 

 

 

x. σκοπός της Εταιρίας είναι επίσης να διευκολύνει την επιστημονική έρευνα για τον αυτισμό και τα προβλήματα διάγνωσης, εκπαίδευσης, ιατρικής περίθαλψης, οικογενειακής συμβίωσης, κοινωνικής πρόνοιας και προστατευμένης διαβίωσης (α) ενθαρρύνοντας τους γονείς των αυτιστικών ατόμων και τα ίδια τα αυτιστικά άτομα όταν μπορούν να συμμετέχουν θετικά στην έρευνα και (β) όσο είναι δυνατόν, αναζητώντας πόρους για την στήριξη μιας τέτοιας έρευνας.

 

 

 

 

 

ΑΜΕΣΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 

 

 

1. Κέντρα Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων

 

Το πρόγραμμα των έξι (6) Κέντρων που είχε προτείνει η Εταιρία μας και είχε ενταχθεί στο Β’ ΚΠΣ, όπως γνωρίζετε από καθαρές κυβερνητικές αμέλειες εν πολλοίς συνειδητές δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το μόνο Κέντρο που ολοκληρώθηκε είναι αυτό του Βόλου, το οποίο κατά την άποψή μας πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει είτε ως Μονάδα της ΔΥΠΕ (πρώην ΠΕΣΥΠ) Θεσσαλίας, είτε από την Ε.Ε.Π.Α.Α., με υπογραφή Προγραμματικής Συμβάσεως με το Υπουργείο. Προϋπόθεση για την ανάληψη λειτουργίας του Κέντρου από την Ε.Ε.Π.Α.Α., είναι η αποδοχή από πλευράς Υπουργείου της υποβληθείσης μελέτης στο σύνολό της.

 

Τα δύο Κέντρα Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων του Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής, καθώς και το Κέντρο της Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, θα παραμείνουν στους στόχους της Εταιρίας μας, έστω κι αν, όπως είναι βέβαιο, συναντούν ισχυρές αντιστάσεις, καθώς και δυσκολίες να επιτευχθούν.

 

Πλέον αυτών, είμαστε δυνητικοί δικαιούχοι και θα διεκδικήσουμε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013, έργα εξ'αυτών που έχουν αποφασισθεί να υλοποιηθούν, όπως:

 

Ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων, οικοτροφείων και διαμερισμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ειδικών οικοτροφείων για άτομα με αυτισμό

 

Ενέργειες που αφορούν τη σύσταση, λειτουργία και υποστήριξη της δράσης Κέντρων Ημέρας και Ξενώνων Βραχείας Παραμονής για άτομα με αυτισμό

 

Προγράμματα "κατ'οίκον νοσηλείας-φροντίδας"

 

Ειδική κατάρτιση προσωπικού παλαιών και νέων δομών για ανάπτυξη υπηρεσιών που απαντούν σε νέες "αναδυόμενες" ανάγκες σε συνεργασία με ΚΕΚ

 

Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων και νεοπροσλαμβανομένων επαγγελματιών του τομέα σε εξειδικευμένα αντικείμενα

 

με ωφελούμενους

 

·         άτομα με αυτισμό που διαβιούν στην κοινότητα

 

·         μέλη οικογενειών και φροντιστές ατόμων με αυτισμό και

 

·         επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αυτισμού

 

 

 

Κέντρο Ημέρας Ηπείρου

 

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας του, ως επέκταση της δράσεως της Στέγης Αυτιστικών Ατόμων "ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ", που ήδη λειτουργεί, επί πλέον δε, η Νομαρχία δύναται να βοηθήσει με το κτιριακό μέρος (διάθεση χρήσης κτιρίου)

 

 

 

Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Χίου

 

Το Παράρτημα Χίου θα πρέπει να κινηθεί και προς τον ιδιωτικό τομέα για δωρεές, παράλληλα δε η Εταιρία μας θα επιδιώξει την χρηματοδότηση και αυτής της κατασκευής από τα ΠΕΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

 

 

4. Προώθηση του έργου της Εταιρίας

 

 

 

Σύσταση Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων από εθελοντές επαγγελματίες του χώρου, φίλους της Εταιρίας

 

Σύσταση Νομικού Τμήματος από γονείς επαγγελματίες του χώρου

 

Έχει προταθεί να αποτελέσει ξεχωριστό άρθρο του αναθεωρημένου Καταστατικού. Προς το παρόν, όμως, θα λειτουργήσει ως επιτροπή, ώστε άμεσα να δούμε το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, για όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά μας, είναι ουσιώδης και επιβάλλεται, όσα μέλη μας έχουν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο για να βοηθήσουν, να το κάνουν άμεσα.

 

Παρακολούθηση και προώθηση θεμάτων εκπαίδευσης.

 

Ανάληψη - μελέτη - υποβολή προτάσεων για όλα τα θέματα εκπαίδευσης των παιδιών μας, καθώς και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικών με το αντικείμενο.

 

Παρακολούθηση Π.Δ., Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικότερα δε του Νέου Νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση και παρεμβάσεις της Εταιρίας μας στον σχεδιασμό τους, σε όσο βαθμό αυτό είναι εφικτό, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για την ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης στα παιδιά μας εκπαίδευσης, ειδικής ή μη.

 

Δεν αγνοούμε πως η προσπάθεια μας αυτή θα είναι δύσκολη και θα πετύχει μόνο αν έχει την συμπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας και όλων των φορέων της. Γι αυτό, απευθυνόμαστε στην Εκκλησία, στην Πολιτεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους διάφορους οργανισμούς της χώρας μας. Αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε, θα κατορθώσουμε να εξασφαλίσουμε μια ανθρώπινη ζωή για τα αυτιστικά άτομα, και να απαλλάξουμε τους γονείς τους από έναν εφιάλτη που με λόγια δεν περιγράφεται.

 

Ιδιαίτερα, απευθυνόμαστε στον κάθε Έλληνα πολίτη που ζει στην Ελλάδα, στον κάθε Έλληνα που ζει έξω από την Ελλάδα, στον κάθε άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται και όποια και αν είναι η ιδιότητα του - επιστήμονας, άνθρωπος των γραμμάτων και της τέχνης, οικονομικός, κοινωνικός ή πολιτικός παράγοντας, και ζητούμε τη συμπαράσταση του στον αγώνα μας.

 

Ένας άλλος στόχος μας είναι η συνεχής ενημέρωση, από την ιστοσελίδα μας των γονέων ατόμων με αυτισμό που να καλύπτει και τις ανάγκες επικοινωνίας και προβολής αιτημάτων γονέων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

« < ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 > »
Κ Δ Π Τ Π Π Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Like us on Facebook


42-19677375.jpgΣτηρίξτε το έργο μας!
Κάνοντας μια δωρεά στην ΕΕΠΑΑ, με τους παρακάτω τρόπους:

Με τραπεζική κατάθεση 
Εθνική Τράπεζα
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝ ΕΤΑΙΡΙ ΠΡΟΣΤ ΑΥΤΙΣΤ ΑΤΟΜΩ
IBAN: GR5001101460000014629603201, SWIFT (BIC): ETHNGRAA

μέσω των μηχανημάτων ΑΤΜ με χρήση του ΙΒΑΝ,

μέσω ΕΛΤΑ με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: ΕΕΠΑΑ, Αθηνάς 2, Αθήνα T.K. 105 51