Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων διοργανώνει Σεμινάριο στην Αθήνα (1 & 2 Ιουνίου 2013) σχετικά με το Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης. Εισηγητής: Dr. Dave Hewett Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει: Τι είναι το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης.
Πως μαθαίνουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν, βασικές αρχές της επικοινωνίας.
Βασικές αρχές του προγράμματος Εντατικής Αλληλεπίδρασης.
Πως χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης.   Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Σεμιναρίου στο τηλ. 2310-241287 (Τσαμπούρης Γιώργος)


Εκτύπωση